Bygdegårdsföreningen

Kvenneberga Byggnadsförening

Fram till 1960 var det skola i huset men när Hjortsbergas nya skola öppnade så flyttades verksamheten dit och 1964 bildades Kvenneberga Byggnadsförening med syfte att ordna en samlingslokal för bygden. 1984 gjordes en större tillbyggnad av kök och källare, men fortfarande finns en känsla av olika tidsepoker bevarat i de olika delarna av huset. Allt ifrån de gamla spröjsade fönstren i kapprummet till köket med modern storköksdisk och 100Mbit bredbandsuppkoppling för våra gäster. Vi värmer huset med en rejäl bergvärmeanläggning och vatten finns från egen djupborrad brunn.

Byggnadsföreningen består av de boende i omkringliggande byar som får köpa in sig och bli andelsägare/medlemmar och på så sätt verka för att vi även framöver kan behålla vår samlingspunkt och tillhandahålla lokaler till olika sorters sammankomster. Vi gör mycket av arbetet med underhåll och skötsel själva så vi hoppas att ni som gäster tycker att det känns trevligt och vill hjälpa oss att bevara bygdegården.

Välkomna till oss!

------------------------------------------------------------------

Vi är anslutna till Bygdegårdarnas riksförbund 

http://www.bygdegardarna.se/

Vi finns i Alvesta kommun, nära till buss, tåg och flyg.

http://www.alvesta.se/

Vad händer i Hjortsberga?

http://www.hjortsberga.se